Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Informace pro členy

Kalendář akcí na rok 2018:

  • 17.3.2018        – kousací den Luka nad Jihlavou
  • 7.4.2018          – liga Luka nad Jihlavou
  • 12.5.2018        – liga Záborná
  • 15.9.2018        – liga Moravské Budějovice
  • 27.10.2018      – liga Jihlava

 

Výroční schůze:

  • V neděli 7.1.2018 se uskutečnila výroční chůze Kynologického klubu Záborná. Byla zhodnocena činnost klubu v roce 2017 a naplánována činnost na rok 2018. V průběhu schůze byly od zúčastněných vybrány členské příspěvky na rok 2018. Důležitým bodem byly změny ve výboru. Po ukončení schůze proběhlo malé posezení a pohoštění.  

Zápis z průběhu:

  • Ke stažení ZDE

Brigáda:

  •   

 

 

Pravidla Kynologické ligy kraje Vysočina

 

Krajská kynologická rada Kraje Vysočina organizuje v roce 2017 sérii 4 závodů v rámci ligy Kraje Vysočina – v 1.pololetí roku 2017 v Záborné (22.4.2017) a v Jihlavě (6.5.2017), v 2.pololetí roku 2017 v Moravských Budějovicích (16.9.2017) a v Lukách nad Jihlavou (28.10.2017). Závazné termíny budou upřesněny a zveřejněny v propozicích jednotlivých závodů. Propozice v dostatečném termínu před konáním závodu rozešlou jednotlivé pořádající organizace. Organizace, které by měly zájem se této ligy zúčastnit dle níže uvedených pravidel, nechť vyplní přiloženou přihlášku a návratku spolu s poplatkem zašlou ve stanoveném termínu na uvedenou adresu.

 

Pravidla:

-      4 závody se organizují podle NZŘ v kategoriích ZZO1, ZVV1 a ZVV2 bez zápisu zkoušky

-      další kategorie závodu (např. ZM, IPO) může být vyhlášená dle počtu zájemců, ale nezapočítává se do celkového výsledku všech závodů ligy

-         maximální počet startujících na jednom závodě je 30 psovodů ve všech kategoriích

-        závodů se mohou zúčastnit i psovodi ze ZO, které nejsou přihlášeni v rámci ligy, pokud to umožňuje počet  startujících psovodů na jednotlivém závodě a po dohodě s rozhodčími

-        do celkového pořadí jednotlivců a družstev závodu ligy Kraje Vysočina mohou být zařazeni jen závodníci přihlášených ZO

-         v každém závodě bude vyhlášeno pořadí v jednotlivých kategoriích a pořadí v družstvech

-        do družstva se počítá výsledek maximálně tří nejlépe umístěných závodníků ZO, mohou být z kategorie ZVV1, ZVV2 případně ZZO1 (do družstev se může počítat součet i dvou nebo jednoho nejlépe umístěného závodníka)

-         organizace může postavit i více družstev

-        do celkového pořadí jednotlivců v kategoriích ZZO1, ZVV1, ZVV2 a kategorie družstev se bude započítávat výsledek ze třech nejlepších závodů

-         i při nesplnění bodů do limitu zkoušky se do výsledku v závodě jednotlivce i družstva počítá celkový počet bodů daného závodníka

-         při rovnosti bodů v závodě se o pořadí rozhoduje dle zkušebního řádu (nutno uvést v propozicích závodu)

-        při stejném počtu bodů v konečném vyhodnocení závodů ligy v kategoriích jednotlivců rozhoduje lepší bodové umístění v jednotlivých započítávaných závodech

-        kategorie ZZO1 a ZVV1 se smí zúčastnit závodník se psem, který nemá splněnu vyšší zkoušku dle NZŘ i MZŘ (platí při prvním závodu daného ročníku, kterého se zúčastní – složí-li v průběhu sezóny vyšší zkoušku, může se nadále účastnit v kategorii, do které se přihlásil na prvním závodě – platí jen v daném jednom ročníku), toto neplatí pro kategorii ZVV2, která je bez omezení

-        rozhodčí na jednotlivé závody budou určeny z těchto osob: Matějek (603220591), Molák (603334980), Dobešová (603394567), Fiantok (606122456) – všichni Jihlava

              -     poplatek – startovné (na závěr závodů poháry, diplomy pro celkové vítěze) za jedno družstvo činí 500,- Kč

Registr psů bez PP

  • Od 1. 1. 2012 musí být psi bez PP, kteří chtějí skládat zkoušku z výkonu dle NZŘ a ZŘ IPO čipováni. Psovod vyplní žádost „Zařazení psa bez PP do registru psů BPP“ . V případě psa již čipovaného nalepí anebo vyplní žadatel na žádosti číslo čipu a zašle spolu s dokladem o zaplacení poplatku 250,-Kč (zde je již zahrnut poplatek za doporučené zaslání „Registračního a výkonnostního průkazu psa bez PP“) na sekretariát MSKS, Tř. Kpt. Jaroše 35, Brno 602 00. Jestliže pes není čipován, po vyplnění žádosti o “Registraci psa bez PP“nechá psa očipovat u veterinárního lékaře výhradně čipem ISO, lékař potvrdí na žádosti, že provedl očipování psa, uvede číslo čipu a žadatel zašle žádost společně s dokladem o zaplacení stanoveného poplatku 250,-Kč na sekretariát MSKS. Na žádosti musí být uvedeno narození psa, jestliže to majitel psa neví, tak provede odhad a tento bude uveden v registraci.

            Na stránkách MSKS je ke stažení formulář žádosti o zařazení psa do registru psů bez PP:

            http://www.msks.cz/page/3528.registr-psu-bez-pp/

TOPlist